up למעלה
 

מידע מקצועי

הזרקת מים לבשר – השכר והעונש

הזרקת מים לבשר – השכר והעונש

  ד”ר יצחק קלינגר ינואר 2003 בעשור האחרון הופיעה בשוק הבשר בישראל תופעה יחודית, הוספת מים לבשר בהזרקה ומכירת בשר זה תחת הכותרת `בשר מעובד`. לראשונה הובא הנושא לידיעתי במכתב ששגרה גברת י.כ. מפרוזדור ירושלים בשנת 1988 למשרד המסחר והתעשיה בה היא מאשימה את יצרני הבשר בהונאת הציבור על ידי הזרקת מים לבשר (המכתב שמור
קרא עוד
בשר קפוא

בשר קפוא

בשר בקר מיובא, משחיטה כשרה, מפורק ללא עצם שמקורו מעגלים מסורסים, מבוגרים יחסית בגיל שנתיים ויותר. הבשר מגיע באריזות גדולות (9X), מחולק על פי הנתחים (קדמיים בלבד), נושא חותמות כשרות ואישורים ווטרינרים הנדרשים על-ידי משרד הבריאות. רוב הבשר מגיע ממדינות בדרום אמריקה שם הוא נשחט ע`י קבוצות של שוחטים ובודקים מטעם הרבנות הראשית או יזמים
קרא עוד
כשרות בבית המטבחיים

כשרות בבית המטבחיים

בכורות על-פי ההלכה, אסורה שחיטה של עגלים בכורים אשר נולדו וגדלו אצל יהודי. הפתרון שנמצא ומקובל כיום אצל המגדלים במגזר היהודי, המיעדים את הבקר לשחיטה כשרה, הוא לבצע הליך מכירה פורמלי של ה”בכורות” ל”גוי” וקניה של הבקר בחזרה. הליך זה, צריך שייעשה בנוכחות הרב הממונה על אישור בני-הבקר, בצירוף כל האישורים הנדרשים להוכחת הביצוע. לשאר
קרא עוד
גודל פונט