up למעלה
 

גידול הבקר

גזעי בקר בישראל

גזעי בקר בישראל

  רפת החלב מבוססת רובה ככולה על גזע הולשטיין-פריזי-ישראלי (HOLSTEIN-FRIESIEN) שמקורו בהולנד ובגרמניה. גזע זה המצטיין בייצור חלב ורכיביו (חלבון, שומן), מהווה את המקור לבשר-בקר טרי בישראל אשר מספק לשוק מדי שנה כ- 30 אלף פרות תחלופה וכ- 50 עגלים לאחר פיטום. עגלים אלה משווקים לשחיטה בגיל 11-14 חודש, במשקל של 400-500 ק`ג ומשיגים תפוקת
קרא עוד
גודל פונט