up למעלה
 

אירגונים בענף

א.מ.ב.ל – ארגון מגדלי בקר לבשר

א.מ.ב.ל – ארגון מגדלי בקר לבשר

א.מ.ב.ל. הוא הארגון היחידי של מגדלים ומפטמים של בקר לבשר בישראל. הארגון מאגד כ- 55 עדרים שיתופיים וכ- 165 עדרים משפחתיים המהווים 90% מעדרי הבקר בארץ וכוללים למעלה מ- 42,000 ראשי בקר. עיקר המטרות של הארגון הן : • תרומה לאומית ואקולוגית ע`י רעייה ב`שטחים – הפתוחים`. • קדום וטיפוח ייצור הבשר מעדרי הבקר במרעה.
קרא עוד
שולחן מגדלי הבקר

שולחן מגדלי הבקר

  המטרות של שולחן מגדלי בקר לבשר במועצת החלב 1. לקדם את הרמה המקצועית של ענפי הבקר לבשר ע`י עידוד וסיוע בתחומי הגידול ההשבחה, המחקר והשמירה על בריאות העדרים.2. לארגן ולעודד שיתוף פעולה בין מגדלים ומשווקים לויסות אספקת בקר לשווקים ע`י תיאום בהוצאת בקר לשחיטה.3. לקיים (בהשתתפות הממשלה) קרן לויסות השוק והבטחת מחירי מינימום של
קרא עוד