up למעלה
 

ענף הבקר

צריכת בשר בקר טרי בישראל (לא כולל את הצריכה בשטחי הרש”פ) בשנת 2017 נאמדת ב- 49 אלף טון (משקל של נתחים מוכנים לבישול או צלייה).

המקורות לאספה הם:

עגלים מרפת החלב – 18%

פרות ועגלות מרפת החלב – 10%

ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר – 10%

עגלים מיבוא – 62%

כ- 30% מאספקת בשר הבקר הטרי מקורו למעשה ברפתות החלב (עגלים, פרות יוצאות ועגלות) ולמחירי הבשר בשער הרפת השפעה ישירה על סך הכנסות הרפת.

במסגרת מועצת החלב פועל “שולחן בשר בקר” בו חברים נציגי המגדלים (רפתנים, מפטמים ומגדלי בקר לבשר), נציגי תעשיית הבשר וגורמים מקצועיים ממשרד החקלאות.

מטרות השולחן קידום צריכת בשר בקר טרי ישראלי.

קידום הרמה המקצועית וטיפול בבעיות המעסיקות את כל השותפים לשולחן.

בשנת 2017 ירדו מחירי העגלים והפרות לבשר ב- 19% ו- 15% בהתאמה.

10% מאספקת הבשר הטרי מקורו בעדרי הבקר לבשר, מדובר בלמעלה מ- 40 אלף פרות המוחזקות במרעה ע”י למעלה מ- 250 מגדלים.

עדרים אלו מתמודדים עם בעיות רבות כגון גנבות וטורפים אך יש להם חשיבות רבה בשמירת קרקעות, צביון השטחים הפתוחים ומניעת שריפות. העדרים מוחזקים בלמעלה מ- 2 מיליון דונם שטחי מרעה.

בשנת 2017 יובאו 205 אלף ראשי בקר לבשר 66% מהעגלים מקורם באירופה ו- 44% מאוסטרליה.

עפ”י נתוני השירותים הוטרינרים כ- 143 אלף ראשי בקר הועברו לשטחי הרש”פ (41 אלף לעזה ו-98 אלף לשטחי יהודה ושומרון).

גודל פונט