up למעלה

בשר קפוא

בשר בקר מיובא, משחיטה כשרה, מפורק ללא עצם שמקורו מעגלים מסורסים, מבוגרים יחסית בגיל שנתיים ויותר.
הבשר מגיע באריזות גדולות (9X), מחולק על פי הנתחים (קדמיים בלבד), נושא חותמות כשרות ואישורים ווטרינרים הנדרשים על-ידי משרד הבריאות.
רוב הבשר מגיע ממדינות בדרום אמריקה שם הוא נשחט ע`י קבוצות של שוחטים ובודקים מטעם הרבנות הראשית או יזמים פרטיים. האריזה והמשלוח והבדיקות נעשים בפקוח וטרינרי ישראלי.
עד שנת 1993 בוצע כל יבוא הבשר באמצעות משרדי הממשלה ומאז נעשה תהליך של הפרטת היבוא וכיום הוא מבוצע כולו בידי יבואנים פרטיים אשר למרביתם יש מפעלי עיבוד לבשר זה, בארץ. מדי שנה מיובאים 50-60 אלף טון המהווים כ – 70% מבשר הבקר המסופק למפעלי העיבוד בישראל.
תהליך העיבוד כולל חיתוך, הזרקת מים, פוספטים וכימיקלים שונים שמטרתם לרכך את הבשר ולשפר את פני המוצר מתוך מגמה לעשותו אטרקטיבי יותר לצרכן הסופי.
לאחר תהליך העיבוד נארז הבשר באריזות קטנות ומשווק לרשתות השיווק במגוון גדול של מוצרים לצלייה, בישול וטחינה.
מוצרי הבשר הקפוא נחשבים למצורים באיכות ירודה יחסית לבשר הטרי ואולם מחירם הזול, זמינותם ונפוצותם מביאה להיקפי הצריכה שלהם.
שורה של תקנות מטעם משרד הבריאות מנסות להתמודד עם התופעה (הייחודית לישראל) של הזרקת מים, פוספטים וכימיקלים בכמויות בלתי סבירות לבשר אולם, תהליכי האכיפה של תקנות אלה אינן פשוטות ולכן הן אינן מיושמות הלכה למעשה.

מדי פעם מעלים כלי התקשורת נתונים המדאיגים על תכולות חריגות של מרכיבים אלה במוצרי הבשר הקפוא. איתנותן ותחכומן של החברות העוסקות בתהליכים אלה מאפשרות להן להתמודד היטב עם פרסומים אלה, ורק ערנות ומודעות גוברת של הצרכן ונציגיו עשויות לשים קץ לתופעה

שווה לקרוא

הזרקת מים לבשר – השכר והעונש

הזרקת מים לבשר – השכר והעונש

  ד"ר יצחק קלינגר ינואר…
קרא עוד
כשרות בבית המטבחיים

כשרות בבית המטבחיים

בכורות על-פי ההלכה, אסורה שחיטה…
קרא עוד