up למעלה

א.מ.ב.ל – ארגון מגדלי בקר לבשר

א.מ.ב.ל. הוא הארגון היחידי של מגדלים ומפטמים של בקר לבשר בישראל. הארגון מאגד כ- 55 עדרים שיתופיים וכ- 165 עדרים משפחתיים המהווים 90% מעדרי הבקר בארץ וכוללים למעלה מ- 42,000 ראשי בקר.

עיקר המטרות של הארגון הן :

• תרומה לאומית ואקולוגית ע`י רעייה ב`שטחים – הפתוחים`.
• קדום וטיפוח ייצור הבשר מעדרי הבקר במרעה.
• ייצוג ושמירה על האינטרסים של מגדלי הבקר בישראל.
• טיפוח קשרי מקצוע ומסחר לתועלת המגדלים.
הפעולות שבעזרתן חותר הארגון להשגת מטרותיו:
• קיום קשרים שוטפים עם משרדי ממשלה, מועצת הבשר, רשות המרעה, מוסדות מחקר, שירותים וטרינריים וארגונים אחרים.
• קיום קשר רצוף עם החברים לעדכון וטיפול בבעיות פרטניות.
• קיום ימי עיון וקורסים מקצועיים.
• פיתוח תוכנה משולבת לניהול הענף וכלים נוספים לשיפור ביצועי העדרים.
• יעוץ מקצועי, ארגוני וטכני.
• תכנון וליווי בהקמת מתקנים.
• ארגון וניהול מבחני ייצור לעגלי רבייה מקומיים.
• יבוא בקר וחומר גנטי לטפוח ופטום. • הוצאת עיתון מקצועי `ידיעות לבוקרים` ודפי מידע חודשיים.
• שיפור בפועל ובתדמית של איכות המוצר (כולל כשרות) והתאמתה לפלחי שוק שונים
• טיפול בחוק בריאות הציבור-מזון (סימון בשר)
• קידום וטיפוח ייצור הבשר מעדרי הבקר
• מיתוג בשר ישראלי טרי ויתרונותיו מול בשר מיובא

הצוות:

יונתן הרשפלד –מנכ"ל

[email protected]

אביבית זגורי-סמנכ"ל:

יעל שביט תקשורת-יחסי ציבור טל. 04-6930530 פקס, 04-6930531

המוסדות הפעילים הם:
• מזכירות רחבה הכוללת נציגי המגדלים באזורים השונים.
• ועדה מקצועית הכוללת את פעילי הארגון, חוקרים מדריכים.
• ועדת ביקורת.

שווה לקרוא

שולחן מגדלי הבקר

שולחן מגדלי הבקר

  המטרות של שולחן מגדלי…
קרא עוד