up למעלה

אמנת הבשר הישראלי

מועצת הבקר החלה בהחתמת אטליזים נבחרים על אמנה המקדמת בשר שמקורו בישראל. אמנת הבשר, שתתלה לראווה באטליז שיעמוד בכל הדרישות והתנאים, מהווה אישור לכך שאותו האטליז מוכר בשר בקר ישראלי טרי. הודות לאמנה יוכלו הצרכנים להיות בטוחים שהבשר שרוכשים הוא אכן בשר ישראלי טרי

במסגרת אמנת הבשר מתחייבות קצביות בהן נתח מכירות הבשר שמקורו בישראל הוא משמעותי, להפריד בין בשר בקר ישראלי טרי לבין סוגי בשר אחרים באמצעות שילוט מתאים ותצוגה נפרדת וכן להעשיר את הצרכן במידע תזונתי וקולינרי על הבשר הישראלי.

אטליזים החתומים על אמנת הבשר הישראלי

בשר 2000אוסטרובסקי 36רעננה1-700-555-900
האטליז של יענקל'ה ובניוהדר יוסף 16תל אביב03-6478386
הצלע האדוםמרכז מסחריכפר תבור04-6765263
מו מוהרצל 177רחובות08-9462690
הטחנההראשונים 1מטולה053-9440904
מיטמרקטיום טוב 3תל אביב03-5173086
קצביית הכהניםרח' היוצרים 10, בניין בית תמר, א.ת. צפונינהריה054-4582252
איטליז סמירקרית טבעון04-9830501
נתח בשראבן גבירול 139תל אביב077-7282389
The Blue Cowניס 5שדרות08-6834050
הקצב במושבהרפאל איתן 5פתח תקווה 03-9018153